Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Verkstadsgolv & Truckgång
 • Alfta
 • Silikal Dekor & Silikal Lacksystem
 • 930 m2 golv

Åtgärder


 • Uppbilning av gjutskarvar och sprickor, borttagning av lös och krackelerad betong inkl. spackling för att uppnå jämn yta inför golvåtgärd
 • Slipning av all yta till slätt, oförorenat och fast underlag inkl. dammsugning
 • Fiberarmering av krackelerad betong innanför port för att säkerställa hållbarheten
 • Spackling av höjdskillnader vid befintligt maskinfundament med 6 ton Weber Industri
 • Beläggning av truckgång, ca 165 m2, med Silikal Dekor i 3 mm tjocklek inkl. 2 stycken topplack till slät yta
 • Målning av resterande yta, ca 765 m2, med Silikal Lacksystem R 62 i 1,5 mm tjocklek inkl. topplack och flingor
Bild före: