Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Butiksgolv
 • Sjöbo
 • Silikal SL (Akrylplast)
 • 2600 m2 golv

Åtgärder


 • Spackling av svackor i underlaget
 • Diamantslipning av underlaget till rent och fast underlag och noggrann dammsugning
 • Beläggning av massagolv med akrylplast
Bild före: