Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Truckgång
 • Skellefteå
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 152 m2 golv – 45 lpm linjer

Åtgärder


 • Diamantslipning till av oss godkänt underlag, spackling av skador, noggrann dammsugning
 • Golvbeläggning med Silikal Dekor 2 mm med färgad kvartssand inkl. 2 lager topplack
 • Målning av gula efterlysande linjer
Bild före: