Silikal SL


Silikal SL (R 62) är ett självutjämnande, pigmenterat (enfärgat) golv som läggs med en tjocklek på 1-3 mm främst på ytor i torr verksamhet. Golvet används vanligtvis i lager, butiker, truckgångar, hangarer, lättare industrier och ytor med persontrafik.
Silikal SL är mycket slitagestarkt och kan läggas i flera olika standardfärger.

Silikal SL Standardkulörer
Tänk på att kulörerna som visas på skärmen inte är en exakt representation av de verkliga kulörerna. Hur vi uppfattar färger påverkas av faktorer som ytan, ljus och glans samt att kulörerna ovan visas utan topplack. Vi rekommenderar att du gör ditt slutgiltiga val av kulör i rätt miljö och gärna med hjälp av ett kulörprov.

Golvbeläggningar med Silikal SL