Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek
  • Golv & Trappa
  • Hudiksvall
  • Silikal Dekor – Flakes (Akrylplast)
  • 83 m2 golv

Åtgärder


  • Diamantslipning av befintligt golv samt handslipning av trapp till av oss godkänt underlag för maximal vidhäftning, därefter noggrann dammsugning
  • Beläggning av golvet samt trappa med Silikal Flakes