Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Slipning av underlaget med diamantslip till rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
  • Beläggning av plastmassagolv
Bild före