Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek
  • Lagergolv
  • Hudiksvall
  • Silikal Dekor (Akrylplast)
  • 184 m2 golv

Åtgärder


  • Slipning av underlaget med diamantslip till rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
  • Beläggning av plastmassagolv
Bild före