Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Charkuteri
 • Bastuträsk
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 185 m2 golv

Åtgärder


 • Diamantslipning till rent och fast underlag och till av oss godkänd yta
 • Kapning runt brunnar och rännor för maximal vidhäftning
 • Noggrann dammsugning av underlaget
 • Beläggning av golvytan med Silikal Dekor plastmassagolv
Bild före