Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Diamantslipning till rent och fast underlag och till av oss godkänd yta
  • Kapning runt brunnar och rännor för maximal vidhäftning
  • Noggrann dammsugning av underlaget
  • Beläggning av golvytan med Silikal Dekor plastmassagolv
Bild före