Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Fräsning med betongfräs och efterföljande slipning/rengöring av underlaget med diamantslip för att avlägsna alla oljerester
  • Kapning och bilning runt anslutningar, rännor och kanter till rent och fast underlag och noggrann dammsugning
  • Primning med Silikal R 51 med ”ströad sand” och spackling av urslag, hål och ojämnheter med 200 kg acrylplastspackel
  • Golvbeläggning med Silikal Dekor i 3 – 4 mm tjocklek med kvartssand inkl. 2 st. topplack till slät struktur
Bild Före: