Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Verkstad
 • Hudiksvall
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 600 m2 golv

Åtgärder


 • Fräsning med betongfräs och efterföljande slipning/rengöring av underlaget med diamantslip för att avlägsna alla oljerester
 • Kapning och bilning runt anslutningar, rännor och kanter till rent och fast underlag och noggrann dammsugning
 • Primning med Silikal R 51 med ”ströad sand” och spackling av urslag, hål och ojämnheter med 200 kg acrylplastspackel
 • Golvbeläggning med Silikal Dekor i 3 – 4 mm tjocklek med kvartssand inkl. 2 st. topplack till slät struktur
Bild Före: