Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Truckgång Industrilokal
 • Olofsfors
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 120 m2 golv & 850 lpm linjer

Åtgärder


 • Diamantslipning av befintlig yta till av oss godkänt underlag för maximal
  vidhäftning, inkl. noggrann dammsugning av hela ytan
 • Beläggning av plastmassagolv
 • Målning av nya linjer med akryl & epoxi