Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Diamantslipning av befintligt golv till av oss godkänt underlag för maximal vidhäftning, därefter noggrann dammsugning
  • Beläggning av golv Silikal Dekor 3-4 mm tjocklek med färgad kvartssand inkl. 2 lager topplack till slät struktur