Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Butiksgolv
 • Bollnäs
 • Silikal SL (Akrylplast)
 • 2500 m2 golv

Åtgärder


 • Slipning med diamantslipmaskin av golvytan för borttagning av cementhud till ren betong
 • Kapning och bilning runt anslutningar till ett rent och fast underlag inkl. dammsugning
 • Golvläggningsarbete sker nattetid för att inte störa verksamheten
 • Primning, beläggning och topplackning av golv med acrylplast av typen: Silikal SL R
Bild före