Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Toalettgolv
 • Hudiksvall
 • Silikal Epoxi (Epoxiplast)
 • 38 m2 golv & 53 lpm sockel

Åtgärder


 • Kantslipning, kapning av sprickor, diamantslipning av hela ytan, sedan noggrann dammsugning
 • Primning, sockelläggning, golvläggning och slutligen lackning
 • Golv belades med Silikal Epoxi med färgad kvartssand i 3 mm tjocklek