Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Foderbord & Mjölkrobotsrum
 • Bollnäs
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 48 m2 golv & 39 lpm sockel

Åtgärder


 • Foderbord har blivit allt vanligare att man belägger, man minimerar risken för att bakterier äter sig fast i råbetongen som de flesta foderbord består av.
 • Slipning av all yta med diamantslipmaskin till av oss godkänt underlag inkl. noggrann dammsugning
 • Beläggning av plastmassagolv och sockel med med akrylplast av typen: Silikal Dekor
Ytterligare bild: