Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Golv Fiskodling
 • Bergeforsen
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 995 m2 golv

Åtgärder


 • Borttagning/slipning av betongen med diamantslip för att avlägsna betonghuden
  och mindre ojämnheter till ett fast och rent underlag
 • Kapning och slipning runt brunnar, rännor och anslutningar för en jämn övergång inkl. noggrann dammsugning
 • För en vattentät och hållbar lösning belades golv, socklar och trågbottnar med acrylplast från Silikal i 3 mm tjocklek.
Bild före: