Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Vattenverk
 • Söderhamn
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 89 m2 golv & 61 lpm sockel

Åtgärder


 • Slipning med diamantslipmaskin av golvytan för rengöring och borttagning av mindre ojämnheter för optimal vidhäftning
 • Slätspackling av nygjuten yta med industrispackeI
 • Kapning, bilning och slipning runt anslutningar till ett rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
 • Därefter primning och beläggning av golv med acrylplast av fabrikatet: Silikal Dekor R 61 i 3 mm tjocklek med slät yta