Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek
  • Dörröppning
  • Östersund
  • Silikal R 17

Åtgärder


  • Rep av dörröppning med Silikal R17, vid läggning var det endast +3 grader. Full produktion efter några timmar, en mycket nöjd kund.
Bild före