Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Diamantslipning till rent och fast underlag och till av oss godkänd yta
  • Kapning runt brunnar och rännor för maximal vidhäftning, därefter noggrann dammsugning
  • Golvytan beläggs med Silikal Dekor i 2 mm tjocklek inkl, 2 st. topplack