Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Bilverkstad
 • Umeå
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 350 m2 golv

Åtgärder


 • Diamantslipning till rent och fast underlag och till av oss godkänd yta
 • Kapning runt brunnar och rännor för maximal vidhäftning, därefter noggrann dammsugning
 • Golvytan beläggs med Silikal Dekor i 2 mm tjocklek inkl, 2 st. topplack