Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek
  • Tvätthall
  • Gävle
  • Silikal Dekor (Akrylplast)
  • 62 m2 golv

Åtgärder


  • Slipning av det nuvarande golvet med diamantslip till rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
  • Golvbeläggning med Silikal Dekor i 3 – 4 mm tjocklek