Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek
  • Kemikalierum
  • Falun
  • Silikal Dekor (Akrylplast)
  • 60 m2 golv

Åtgärder


  • Slipning av underlaget med diamantslip till rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
  • Beläggning av plastmassagolv Silikal Dekor 4mm
Bild före