Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Industrigolv
 • Sundsvall
 • Silikal SL (Akrylplast)
 • 400 m2 golv

Åtgärder


 • Spackling av lucka och ojämnheter till jämnt underlag
 • Kapning/slipning runt alla brunnar & anslutningar för 100% vidhäftning
 • Slipning/rengöring med diamantslip till rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
 • Beläggning av golv med Silikal SL
Bild Före: