Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Golv & Gångväg
 • Glanshammar
 • Silikal SL (Acryl)
 • 220 m2 golv + gångväg & linjer

Åtgärder


 • Slipning av golvytan med diamantslip för att avlägsna föroreningar
 • Kapning runt brunnar, rännor, anslutningar och kanter för bättre vidhäftning inkl noggrann dammsugning
 • Beläggning av golv med Silikal SL
 • Målning av gångväg med grön kulör och gul kulör för linjer