Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Verkstadsgolv
 • Sundsvall
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 273 m2 golv & 5 lpm fas

Åtgärder


 • Fräsning och slipning av ytan för att avlägsna mastertopen och för att garantera vidhäftning
 • Kapning, bilning och slipning av alla höjder, kanter och avslut mot ex. port järn, rännor och räls
 • Fiberarmering av gjutskarvar och beläggning av hålkäl runt alla pelarfundament
 • Primning och golvbeläggning med acrylplast av typen: Silikal R 61 i 3 – 4 mm tjocklek in kl. 2 stycken tapplack till slät yta
 • Uppkapning och fogning av 30 löpmeter ”dillationsfog” och målning av kantskoning utanför port
Fler Bilder: