Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Kök – Hotell
 • Luleå
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 187 m2 golv & 80 lpm sockel

Åtgärder


 • Slipning/rengöring med diamantslip, uppkapning och uppbilning av alla sprickor och runt alla brunnar, rännor, anslutningar och kanter till rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
 • Spackling av alla sprickor med injekteringsprimer Silikal R 41 och industrispackel R 17
 • Beläggning av golv och sockel med: Silikal Dekor R 61 i 3 – 4 mm tjocklek inkl. 2 stycken topplack med slät struktur