Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Handslipning med flexmaskin vid kanter och järn för 100% vidhäftning för golvbeläggningen
  • Diamantslipning av betongen till ett rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning av ytan
  • Beläggning av golv med Silikal Dekor 3-4 mm