Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Slipning med flexmaskin vid kanter och ränna för 100% vidhäftning för golvbeläggningen
  • Slipning av gammal målad betong med diamantslipmaskin till ett rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning av ytan
  • Beläggning av golv med plastmassagolvet Silikal Dekor i 3-4 mm tjocklek