Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Restaurangkök
 • Hudiksvall
 • Silikal Compact (Akrylplast)
 • 35 m2 golv

Åtgärder


 • Kapning runt brunnar, anslutningar och klinkers, borttagning/bilning av klinkers, slipning med
  diamantslip till rent underlag och noggrann dammsugning
 • Spackling av höjder och ev. ojämnheter
 • Beläggning av plastmassagolv med halksäkring