Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Kök, Restaurang
 • Hudiksvall
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 34 m2 golv & 34 lpm sockel

Åtgärder


 • Slipning/rengöring med diamantslip, kapning och bilning runt alla brunnar och anslutningar till rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
 • Fogspackling av gamla klinkersen för att få ett jämnt och slätt underlag
 • Primning med speciell primer för optimal vidhäftning och därefter beläggning av golv och sockel med Silikal Dekor i 3 – 4 mm tjocklek inkl. 2 lager med topplack