Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Restaurangkök
 • Östersund
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 276 m2 golv & 205 lpm sockel

Åtgärder


 • Kontroll av eventuella bakfall/felfall i alla utrymmen
 • Kapning/slipning runt alla brunnar, rännor & anslutningar för 100% vidhäftning
 • Slipning av underlaget med diamantslip till rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
 • Fog/klinkers – spackling av all yta för att erhålla slätt underlag för golvbeläggningen
 • Beläggning av plastmassagolv & sockel
Bild före