Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Slipning av golvytan med diamantslip för att avlägsna föroreningar, kapning runt brunnar, rännor, anslutningar och kanter för bättre vidhäftning inkl. noggrann dammsugning
  • Beläggning av plastmassagolv