Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Butiksgolv
 • Sala
 • Silikal SL (Akrylplast)
 • 2170 m2 golv

Åtgärder


 • Slipning av all yta med diamantslipmaskin för borttagning av ojämnheter, föroreningar och cementhud inkl. noggrann dammsugning
 • Del av ytan, ca 900 m2, slipas underlaget 2 gånger och beläggs i 3 mm tjocklek beroende på ojämnheter och skador i underlaget efter fräsmaskin.
 • Primning, beläggning och lackning med acrylplast av typen: Silikal SL R 62
Bild före: