Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek
  • Butiksgolv
  • Charlottenberg
  • Silikal SL (Akrylplast)
  • 2830 m2 golv

Åtgärder


  • Slipning av underlaget med diamantslip till rent och fast underlag inkl. dammsugning och kantslipning
  • Beläggning av golv med acrylplast (MMA)