Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek
  • Verkstad
  • Borlänge
  • Silikal Dekor (Acryl)
  • 400 m2 golv & 110 lpm hålkäl

Åtgärder


  • Kapning och kantslipning vid alla anslutningar mot järn, brunnar och portar med handhållen diamantslip för 100% vidhäftning
  • Slipning/borttagning av cementhuden på flytspacklet med diamantslipmaskin till helt rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
  • Primning av underlaget och därefter beläggning av hålkäl
  • Beläggning av golv med Silikal Dekor i 3-4 mm tjocklek inkl. topplack