Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Slipning och kapning vid anslutningar/portar och järn för 100% vidhäftning av golvbeläggningen
  • Diamantslipning av betongen till rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
  • Beläggning med vårt fogfria massagolv Silikal Dekor
Bild Före: