Smörjhall

Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Fräsning & bilning av gamla underlaget, sedan spackling för att laga skador/ojämnheter
  • Beläggning av golv och topplackning med Silikal Dekor