Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Bilning och sen spackling av trappen för jämn och hel yta
  • Slipning av underlaget inkl noggrann dammsugning för 100% vidhäftning av beläggningen
  • Beläggning av ytskikt på trappen med Silikal Dekor
Bild Före: