Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Trapp
 • Hedvigsfors
 • Silikal Dekor
 • 10 m2

Åtgärder


 • Bilning och sen spackling av trappen för jämn och hel yta
 • Slipning av underlaget inkl noggrann dammsugning för 100% vidhäftning av beläggningen
 • Beläggning av ytskikt på trappen med Silikal Dekor
Bild Före: