Ispist Knivsta

Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Ispist
 • Knivsta
 • Eradur WB (Epoxi)
 • 1800 m2 golv + linjemålning

Åtgärder


 • Slipning av betongunderlaget för en ren och jämn yta
 • Målning av hela ispisten med vit kulör 2 gånger
 • Mätning och tejpning av alla markeringar
 • Målning av alla markeringar enligt Svenska Ishockeyförbundets regelbok
Video: