Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Underarbete; Slipning, dammsugning, spackling
  • Primning av betongunderlaget
  • Beläggning av golv med Silikal Dekor i 3 mm tjocklek
  • Topplackning av golvbeläggningen
Fler Bilder:
Före:
Efter:
Efter