Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Kök + Ytterligare utrymmen
 • Stockholm
 • Silikal Dekor (Akrylplast)
 • 230 m2 golv & 150 lpm sockel

Åtgärder


 • Slipning/rengöring av underlaget med diamantslip
 • Uppkapning och uppbilning av sprickor och runt alla brunnar, rännor, anslutningar och kanter till rent och fast underlag inkl. noggrann dammsugning
 • Beläggning av golv och sockel med: Silikal Dekor R 61 i 3 mm tjocklek inkl. 2 st topplack till slät struktur