Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Tankhall
 • Sundsvall
 • Silikal PU Concrete
 • 94 m2 golv

Åtgärder


 • Borttagning av all gammal acrylbeläggning till rent betongunderlag
 • Kapning av spår (ca 15 mm x 15 mm) vid varje avslut såsom kanter, portar och ränna för maximal vidhäftningen inkl. noggrann dammsugning
 • Lagningar/spacklingar av betongen för ett ”jämnt och plant underlag”
 • Beläggning av golv med Silikal PU Concrete M i 9 mm tjocklek