Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Golvslipning och dammsugning av ytan
  • Primning av betongen innan golvbeläggning
  • Beläggning av golv med Silikal Dekor
  • Topplackning av golvbeläggningen