Information


 • Objekt
 • Plats
 • Golvtyp
 • Storlek
 • Omklädningsrum
 • Skellefteå
 • Silikal Flakes (Acryl)
 • 464 m2 golv & 159 lpm sockel

Åtgärder


 • Diamantslipning av ytan till av oss godkänt underlag för maximal vidhäftning
 • Kapning och bilning runt brunnar, rännor och avslut inkl. noggrann dammsugning
 • Fogspackling samt målning av socklar
 • Golvbeläggning med Silikal Flakes
Bild före: