Information


  • Objekt
  • Plats
  • Golvtyp
  • Storlek

Åtgärder


  • Flytspackling av vissa delar av ytan
  • Slipning och kapning vid kanter/järn och ränna för optimal vidhäftning av golvbeläggningen
  • Slipning av ytan med diamantslipmaskin till ett underlag godkänt av oss samt noggrann dammsugning av ytan
  • Beläggning av hålkäl av plastmassa
  • Beläggning av golv med Silikal Dekor i 3-4 mm tjocklek