Silikal Golv inom Handel & Industri

Silikal plastmassagolv för hårt ansatta golv och andra ytor inom handel och industri

Tunga laster och högt slitage kan få “normala” golv att skadas svårt när de dagligen utsätts för extrema påfrestningar. De blir smutsiga, sprickor och hål uppstår. Konstant försämring med höga kostnader och besvärliga reparationer som följd. Stopp i produktionen är ett vanligt resultat av detta.

Med Silikal plastmassagolv är sådana problem lätta att lösa. Silikal golv uppfyller kraven på att vara både tåliga och snygga och kan anpassas till individuella behov av utseende och sammansättning. Silikal plastmassagolv baseras på akryl och metakrylsyra, den viktigaste komponenten är metylmetakrylat (eller MMA). Oavsett om golvet ska vara transparent eller pigmenterat så kan Silikal lösa nästan alla golvproblem.

Från stormarknader till linjer för bilmontering, tung industri, mekanisk verkstad, farmaceutiska laboratorier, små verkstäder och stora anläggningar för livsmedelsproduktion. Exempelvis slakterier, mejerier, vin- och dryckesproducenter. Men det är inte allt. Våra golv har även visat sitt värde i affärer, på lastningsramper och i sportanläggningar, i princip var som helst ni kan tänka er. Antingen som impregnering, målningar, beläggning, toppning eller avjämningsmassa. Vi lägger ert golv för att det ska klara den påfrestning ni utsätter det för.